Bescherming

 

Up ]

 

Satria Nusantara 

Betekenis
Geschiedenis
Gezondheid
-   Nafas Duduk

-   Nafas Bergerak

-   Lichaamstelsels

-   Tenaga Dalam
Research
Bescherming
Training
Foto's
Afdelingen
SN-nieuws
Terminologie
Video opnames
 
English
Franšais
 
Links & E-mail
 
Buiten gewoon persoonlijk
 

Karakter van Satria Nusantara

Het karakter van Satria Nusantara is bescherming. De wijze waarop dit gebeurt wordt hieronder beschreven.

Gezondheid

Aan de ene kant kunnen we denken aan onze gezondheid. Voor Satria Nusantara is dit het (belangrijkste) doel. Bescherming uit zich dan in een verhoogde weerstand tegen allerlei ziektes. De wijze waarop dit zoal gebeurd wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

Andere Bescherming

Satria Nusantara training leidt niet alleen tot een verbeterde werking van het (fysieke) lichaam maar tot een ontwikkeling van een energieveld die gemanipuleerd kan worden maar ook spontaan is. Deze verruimt het begrip bescherming zoals boven genoemd met betrekking tot gezondheid.

Door Satria Nusantara training wordt het zesde zintuig ontwikkeld, het aanvoelen van onze omgeving. Dit zesde zintuig, gebaseerd op de interaktie tussen eigen energieveld en die van omgeving kan ons gevaarlijke situaties doen aanvoelen. Als deze situaties worden onderkend kan men deze ontwijken.

Daarnaast is er een vorm van spontane bescherming tegen gevaar uit de omgeving. De oprichter van Satria Nusantara, de heer Maryanto illustreert en verklaart dit met het volgende voorbeeld van een Satria Nusantara beoefenaar die wordt aangevallen.

De aanvallende bio-elektrische frequentie botst met het frequentie systeem van het eigen lichaam. Dit veroorzaakt een verandering van amplitude van ons elektromagnetisch lichaamsveld. Men verkrijgt een grote hoeveelheid energie door deze amplitude verandering (...........). Het gevolg hiervan is dat deze energievergroting met een kracht de aanvaller terugkaatst, even groot als de energie van de aanvaller zelf" . (Aanvallers worden door het energieveld rond de aangevallene afgeweerd en teruggeworpen - red.).
 

Het voorbeeld heeft betrekking op een aanval door een kwaadwillige maar dit kan zich ook uiten in bijvoorbeeld een zwaar auto ongeluk waaruit een Satria Nusantara beoefenaar zonder (noemenswaardige) letsel uitkomt.

Kwetsbaarheid

Men moet niet denken dat degene die Satria Nusantara traint onkwetsbaar is. Met name de houding die de beoefenaar inneemt ten opzichte van zijn/haar omgeving is ook bepalend voor de werking van de Satria Nusantara energie. Zij die denken Satria Nusantara te kunnen gebruiken voor eigen gewin ten koste van anderen of in hun levensstijl of -houding (los van Satria Nusantara) willens en wetens anderen ge- of misbruiken zullen merken nauwelijks of zelfs geen baat bij Satria Nusantara te hebben.

De energie die met Satria Nusantara wordt ontwikkeld en deel van de beoefenaar is, kan worden gemanipuleerd maar reageert zoals eerder gezegd ook spontaan. In het geval van beoefenaars met een negatieve houding of levenswijze kan de ontwikkelde energie zelfs gaan tegenwerken.

Het gebed van de moslims, voor de zittende ademhalingstechniek, heeft de intentie een positieve houding bij te brengen zodat men meer baat zal hebben bij de Satria Nusantara training. Anders gelovenden of niet-gelovigen kunnen deze intentie ook in hun moment van gebed/meditatie verwerken.

Verder dient men zich ervan bewust te zijn dat de mens niet alles weet en kan bepalen hoe zijn/haar leven verloopt. Satria Nusantara training is een middel om goede, positieve invulling te geven aan het eigen leven en dat van anderen en resulteert bij de juiste toepassing in een verhoogde bescherming.

 

 

 

 

Bescherming