Nafas Duduk

 

Up ]

 

Satria Nusantara 

Betekenis
Geschiedenis
Gezondheid
-   Nafas Duduk

-   Nafas Bergerak

-   Lichaamstelsels

-   Tenaga Dalam
Research
Bescherming
Training
Foto's
Afdelingen
SN-nieuws
Terminologie
Video opnames
 
English
Franšais
 
Links & E-mail
 
Buiten gewoon persoonlijk
 

Nafas duduk - Zittende ademhaling

De eerste zittende ademhalings-oefening is bedoeld als warming up van het lichaam en wordt gedaan voor men met bewegingen gecombineerd met ademhalings-oefeningen begint.

Na deze oefeningen wordt nog een keer de zittende ademhalings-oefening gedaan om het lichaam af te koelen en om het resultaat van de oefening niet verloren te laten gaan.

De zittende ademhalings-oefeningen worden als volgt uitgevoerd:

Zittend, met de voeten naar achteren gevouwen, de tenen zodanig geplaatst dat ze naar binnen en naar elkaar gericht zijn (rondom het zitvlak).

Het stuitje raakt de grond en de rug is recht.

De handen worden als een vuist gevouwen (met de duim naar binnen) en op de knieŰn gelegd.

Men kijkt recht naar voren en concentreert zich op een punt.

Bij meerdere deelnemers van hetzelfde geslacht plaatsen deze de knieŰn tegen elkaar tijdens de ademhalings-oefening.

Regelmatig ademhalen en concentreren. Inademen door de neus, de adem onder de maag wegdrukken (ongeveer 2 cm onder de navel) en vasthouden, uitademen door de neus.

De tijdsduur van inademen, adem vasthouden en uitademen is hetzelfde, tussen de 30 - 60 seconden per cyclus.

Deze zittende ademhalings-oefening wordt 10 minuten gedaan.

Het nut van de Nafas duduk

Door de zittende ademhalingstechniek ontstaat een toenemend vermogen van het ademhalingssysteem zich te ontwikkelen waardoor de vitale capaciteit van de longen vergroot wordt.

In de voetzool bevinden zich veel zenuwen die in staat zijn bio-elektrische energie van het lichaam, tijdens het ademhalingsproces, uit te stralen. Door de voetzolen en tenen naar elkaar toe te richten wordt getracht deze energie van de ene voetzool naar de andere te richten.

In de handpalm bevinden zich ook veel zenuwen en een kleine cakra die tussen de duim en de wijsvinger ligt. Deze zijn aktief tijdens de ademhalings-oefening en kunnen energie uitstralen. Om ongewenste energie-uitstraling te voorkomen, wordt er een vuist gemaakt waarbij de duim tussen de vingers wordt geplaatst.

Het stuitje raakt de grond zodat er een contact tussen de zenuwen in het stuitje (dat als een bio-elektrische generator funktioneert) en de elektriciteit van de aarde plaatsvindt. Met deze verbinding wordt getracht een direkte interaktie tussen de bio-elektriciteit en de elektriciteit van de aarde via de bio-elektriciteit generator (op het stuitje) te laten ontstaan.

Door het rechtop zitten gaat de bio-elektrische stroom ongehinderd vanuit het centrale zenuwstelsel door het gehele lichaam.

Het recht naar voren kijken oefent de oogspieren. Tijdens de ademhalings-oefening krijgen de oogspieren dan hetzelfde ritme als het ritme van de spieren van de rest van het lichaam.

Door tijdens de ademhalings-oefening de knieen van de deelnemers tegen elkaar te plaatsen, zal men een bio-elektrische stroom aan elkaar doorgeven waardoor er een groot bio-elektrisch veld wordt gevormd.

Bij het in- en uitademen fungeert de neus als een filter dat ongewenste verontreinigingen tegenhoudt waardoor deze niet in de longen terecht kunnen komen. Dit wordt veelal vergeten als men met de mond ademt. Met de SN ademhalings-oefening wordt ademen door de neus een gewoonte.

Ieder voorwerp op aarde heeft een zwaartepunt - het gravitatie punt - dat als het centrum van de energie bron wordt beschouwd. Het centrum van het menselijk lichaam is in de buik, boven het geslachtsorgaan.

Als men tijdens de oefening het drukken van de ademhaling hierop concentreert, wordt de energie ook op die plek geconcentreerd.

Het centrum van het parasympathiek en sympathiek zenuwstelsel is op die plek (cakra). Door het drukken van de adem zal die plek gemasseerd worden. Hierdoor worden het zenuwstelsel, de klieren, de bloedsomloop en het metabolisme in de omgeving van de buik geaktiveerd.

 

Ademhaling en hersengolven

Als we naar de mensen in onze omgeving kijken, valt een interessant verschijnsel op, dat met ons ademhalingsritme te maken heeft.

Mensen die vaak boos, haastig, of ongeduldig zijn, of mensen met een negatieve instelling, hebben geen goed ademhalingsritme. Dit is een normaal verschijnsel.

Als de hersenpulsen, van mensen die onder druk staan (stress) of van mensen die boos zijn, worden gemeten door een elektrisch apparaat (EG) vertoont deze een onregelmatigheid.

Er mag dus worden aangenomen dat er een correlatie tussen het ademhalingsritme, de hersenpulsen en de mentale situatie van de mensen bestaat.

Er zijn onderzoeken gedaan in de Verenigde Staten over "Meditation and E.E.G.", de correlatie tussen de hersenpulsen en het ademhalingsritme enerzijds en de gezondheidstoestand zowel fysiek als mentaal anderzijds.

Uit die onderzoeken kunnen wij de volgende interessante conclusies trekken:

Mensen ademen gemiddeld 16 a 20 keer per minuut.

Bij het meten van de hersenpulsen vertonen deze een onregelmatigheid.

Psychisch gezien zijn deze mensen prikkelbaar, vaak boos of anderzins negatief ingesteld.

Fysisch gezien hebben zij ook meestal klachten welke veroorzaakt worden door een onbalans in hun lichaam zoals hoge- en lage bloeddruk, hoog cholesterol gehalte in het bloed, maag- en hartaandoeningen, diabetes, allergie enz.

Deze zowel fysieke- als psychische onbalans heeft te maken met onregelmatigheden die ook te zien zijn in de hersenpulsen.

Een onbalans in de hersenen veroorzaakt een onbalans in andere organen, want de hersenen funktioneren als een controle orgaan.

Bepaalde mensen, die 4 a 5 keer per minuut ademen, vertonen regelmatige hersengolven. Ze hebben meer alpha golven in hun hersenen en vertonen een ander gedrag dan degenen die dit niet doen. Ze zijn meestal geduldig, hebben geen last van stress, hebben een groot zelfvertrouwen, zijn niet snel boos en hebben een positieve levenshouding. Ook hun gezondheid wordt positief be´nvloed, want alle organen funktioneren zoals het moet dankzij de regelmatige hersengolven.

Met een goede ademhalings-oefening, te beginnen 30 a 60 seconden per cyclus (d.i. een keer inademen, een keer vasthouden, een keer uitademen) en een goede concentratie kunnen we het niveau van twee keer ademhalen per minuut bereiken. De mensen die zeer goed getraind zijn, kunnen zelfs een keer per minuut ademen. Als men tijdens de oefening 2 a 3 keer per minuut kan ademen dan ademt men normaal 4 a 8 keer per minuut.

De bedoeling is dat tijdens de zittende ademhalings-oefening van SN het niveau van een keer ademhaling per minuut gehaald wordt zodat normaal 3 a 4 keer per minuut geademd wordt. De gewoonte om goed te ademen in het dagelijkse leven, geeft innerlijke rust, en een goede mentale stabiliteit zodanig, dat deze het funktioneren van het zenuwstelsel be´nvloedt en een verbetering van de werking van de parasympaticus ontstaat (autonome zenuwstelsel).

De parasympaticus heeft o.a. als funktie:

  • Anabolisme (het geheel van chemische reakties in de mens): een vorm van metabolisme (proces van opnemen en afgeven van energie) met opbouwend karakter om weefselstrukturen en andere aandoeningen te herstellen.
  • Verlaging van het hartslag ritme en het soepel maken van de aders (arteriolae), zodat een verlaging van de bloeddruk ontstaat.
  • Verbetering van het funktioneren van de maag en darmen zodanig dat er ook verbetering optreedt in de spijsvertering.

Als men de beoefenaars van SN observeert, voordat men begint met SN en enige tijd later, dan ziet men dat deze mensen beheerster zijn geworden, minder last hebben van stress, meer zelfvertrouwen hebben ontwikkeld, en minder vaak ziek zijn.

 

 

 

 

 

Nafas Duduk