Gezondheid

 

Up ]

 

Satria Nusantara 

Betekenis
Geschiedenis
Gezondheid
-   Nafas Duduk

-   Nafas Bergerak

-   Lichaamstelsels

-   Tenaga Dalam
Research
Bescherming
Training
Foto's
Afdelingen
SN-nieuws
Terminologie
Video opnames
 
English
Franšais
 
Links & E-mail
 
Buiten gewoon persoonlijk
 

Introductie

Het karakter van Satria Nusantara is bescherming. Dit vertaalt zich onder meer naar een grotere weerstand tegen ziektes. Hoewel met Satria veel mogelijk is, is het doel van Satria Nusantara het optimaliseren van de eigen gezondheid.

We spreken over optimaliseren omdat er meer faktoren zijn die uiteindelijk bepalend zijn. Iemand met bijvoorbeeld een slechte gewoonte kan door Satria Nusantara training gezonder worden maar heeft er meer baat bij deze slechte gewoonte af te leren. Een voorbeeld is roken. Satria Nusantara helpt bij het verbeteren van de longwerking en de longcapaciteit, maar door te roken wordt een nog beter gebruik van de longen tegengegaan. Maar ook mensen die geen slechte leefgewoonten hebben maar niet in staat zijn de technieken op de juiste manier te trainen vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke handicap hebben niet de volle baat. Toch zal het resultaat, dat wil zeggen de gezondheid, zeker beter zijn dan zonder training.

Bij het trainen met Satria Nusantara speelt onder meer het volgende een rol. Er is een wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Het lichaam reageert op de omgeving en bepaalde situaties door aanpassingen in het lichaam middels allerlei lichamelijke reacties. Dit zorgt ervoor dat de mens zo goed mogelijk voorbereid is om zich in zijn omgeving te handhaven. Bij Satria Nusantara gaat men ervan uit dat men door de kenmerken van de genoemde reacties te beheersen men veelal in staat is dingen te doen buiten bepaalde situaties om. Een middel om dit te bereiken is door middel van ademhalingstechnieken. De ademhaling, en wel de ademhaling waarbij het diafragma wordt gebruikt (buikademhaling) biedt hiertoe de mogelijkheid toe. Deze spier is een van de weinige inwendige spieren die we kunnen sturen. Buikademhaling is de enige (fysieke) manier om aan de gezondheid te werken van binnenuit.

 

 

Het nut van Satria Nusantara

Aktiviteiten van mensen zoals praten, bewegen, denken en het kloppen van het hart, zijn niets anders dan elektrische verschijnselen binnen het lichaam. Het funktioneren van de lichaamsdelen van de mens, zoals bijvoorbeeld het zenuwstelsel en de spieren, heeft altijd te maken met elektriciteit. Er kan dus worden gezegd dat de mens een bio-elektrisch systeem heeft.

De cellen in het menselijk lichaam, ongeveer drie miljoen, hebben elk een elektrische spanning van 90mV. Er is een positieve lading buiten het membraam en een negatieve binnen het membraam. Sommige vissoorten, zoals de sidderaal, ontwikkelen voldoende elektrische lading om door middel van een elektrische schok een tegenstander te verlammen of zelfs uit te schakelen.

Het leven dat steeds complexer wordt en gejaagder, de vervuiling van water en lucht, de chemische toevoegingen in het voedsel verstoren het bio-elektrisch systeem. Deze storingen veroorzaken op hun beurt vaak een bepaald ziektebeeld. In de medische wereld maakt men al gebruik van deze elektrische spanningen, bijvoorbeeld bij het maken van een EEG van de hersengolven of een ECG van het hart.

Satria Nusantara probeert methodisch het bio-elektrische systeem te verbeteren. Dit wordt gedaan door middel van bepaalde bewegingspatronen (jurus), ademhalings-oefeningen en concentratie-oefeningen.

In het Indonesisch heet dit bio-elektrisch systeem tenaga dalam of misschien beter bekend als stille kracht, maar bij voorkeur vertaald als innerlijke kracht.

 

Actieve en passieve genezing

 

Als men Satria Nusantara traint is men bezig met actieve genezing. Vrijwel iedereen is in staat de Satria Nusantara technieken te leren en daarmee actief te werken aan zijn/haar gezondheid (actieve genezing). Het kan wel voorkomen dat in bepaalde gevallen de uitvoering van de technieken wordt aangepast.

Juist voor zieken is het van belang om te proberen zelf actief aan de eigen gezondheid te werken. In Surabaya is er een groep leprozen die actief Satria Nusantara beoefent en daar duidelijk baat bij heeft. 

 

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk dat mensen de actieve vorm kunnen toepassen. In Malang is er de organisatie YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) die zich het lot heeft aangetrokken van kinderen met een (lichamelijke en/of geestelijke) handicap. Hier helpen onder andere Satria Nusantara beoefenaars deze kinderen om de vervelende gevolgen van de handicap op lichamelijk en mentaal vlak te verlichten. Deze leden hebben een opleiding als "Satria Nusantara genezer" gevolgd. Dit is een voorbeeld waarbij passieve genezing een uitkomst kan bieden.

 

Actieve genezing: Satria Nusantara training door leprozen

 

Passieve genezing: behandeling gehandicapte kinderen door Satria Nusantara genezers

 

 

Nafas Duduk ] Nafas Bergerak ] Lichaamstelsels ] Tenaga Dalam ] Research SN ]

 

 

 

 

Gezondheid